Trang Nhà

Thông Cáo

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Ba Tuần 15 TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Ba Tuần 15 TN2

Bài đọc: Isa 7:1-9; Mt 11:20-24

1/ Bài đọc I (Isa 7:1-9): 1 Thời vua A-khát, con vua Giô-tham, cháu vua Út-di-gia-hu, trị vì Giu-đa, thì vua A-ram là Rơ-xin, và vua Ít-ra-en là Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, lên đánh Giê-ru-sa-lem, nhưng không thể tấn công được.

2 Người ta báo tin cho nhà Đa-vít rằng: "A-ram đã đóng quân ở Ép-ra-im." Bấy giờ lòng vua cũng như lòng dân đều rung động như cây rừng rung rinh trước gió.

3 ĐỨC CHÚA phán với ông I-sai-a: "Ngươi hãy cùng với Sơ-a Gia-súp, con ngươi, ra đón vua A-khát ở cuối kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ.

4 Ngươi hãy nói với nhà vua: "Ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó, trước cơn giận sôi sục của Rơ-xin, vua A-ram, và của người con Rơ-man-gia-hu.

5 Vì A-ram cùng với Ép-ra-im và người con Rơ-man-gia-hu đã mưu tính hại ngài và nói:

6 "Ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó khiếp sợ ta, và đặt con ông Táp-ên làm vua ở đó."

7 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này:
Chuyện đó sẽ không xảy ra, sẽ không có,

8 vì đầu của A-ram là Đa-mát, đầu của Đa-mát là Rơ-xin.
Sáu mươi lăm năm nữa
Ép-ra-im sẽ tan tành, không còn là một dân.

9 Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,
đầu của Sa-ma-ri là con của Rơ-man-gia-hu.
Nếu các ngươi không vững tin,
thì các ngươi sẽ không đứng vững.

2/ Phúc Âm (Mt 11:20-24): 20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối:

21 "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.

22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.

23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.

24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi."


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phép lạ và niềm tin.

Người Do-thái thích phép lạ, người Việt-nam cũng thích phép lạ không kém. Điển hình là vào đêm 13 tháng 6 vừa qua, có một nguồn tin cho biết là Đức Mẹ sẽ hiện ra trên bầu trời Houston, biết bao nhiêu người đã mất ngủ vì mong được nhìn thấy. Hậu quả, chẳng có ai thấy Đức Mẹ hiện ra cả. Khi được chất vấn, những người phao nguồn tin ấy chống chế: vì người Houston không có đức tin đủ nên không thấy! Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu làm phép lạ để khơi dậy niềm tin. Khi đã có đức tin rồi, phép lạ không còn cần thiết nữa. Với những người cứng lòng, có làm phép lạ bao nhiêu cũng không dẫn tới niềm tin.

Các bài đọc hôm nay muốn dẫn chứng sự liên hệ giữa niềm tin và phép lạ. Trong bài đọc I, khi phải đối diện với sức mạnh của liên minh Syro-Israel, lòng vua và dân Judah “run rẩy như cây rung rinh trước gió.” Đức Chúa sai cha con ngôn sứ Isaiah đến củng cố tinh thần cho nhà vua và nhắc nhở: Đừng sợ thế lực của họ, cứ tin tưởng vào Thiên Chúa thì vương quốc Judah sẽ đứng vững. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu so sánh dân chúng của các thành khác nhau để chứng minh một sự thật: Nghe giảng dạy nhiều và chứng kiến nhiều phép lạ không luôn dẫn tới niềm tin. Ngài cũng cảnh cáo khán giả: Hưởng càng nhiều đặc quyền bao nhiêu sẽ càng bị phán xét nặng bấy nhiêu.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững.

1.1/ Cõng rắn cắn gà nhà: Lịch sử chứng minh người cùng một quốc gia không luôn thương yêu và bảo vệ nhau. Vì tham vọng chính trị, vua Israel liên minh với vua Syria để chống lại vua Judah. Khi vua của Judah nghe tin này, “tim của nhà vua và của dân thành run rẩy như cây rung trước gió.”

1.2/ Cần có niềm tin vững mạnh nơi Thiên Chúa: Trong lúc khốn khó là lúc biểu lộ niềm tin nơi Thiên Chúa. Ngài sai Judah và con ông là Shearjashub đến củng cố tinh thần Ahaz, vua Judah: “Đừng sợ! hãy tin tưởng vào Thiên Chúa.” Chúa đòi niềm tin của vua Judah: “Trừ phi nhà vua có một đức tin mạnh mẽ, nhà vua không thể đứng vững.”

Đức Chúa gọi vua Israel và vua Syria là “hai cái đầu que củi chỉ còn khói.” Thực tế chứng minh vương quốc Israel bị rơi vào tay của Assyria vào năm 721 BC, và Assryria bị rơi vào tay Babylon chỉ ít lâu sau đó. Ngôn sứ muốn nói cho Ahaz biết Đức Chúa là Đấng quan phòng mọi sự. Ngài sẽ bảo vệ những ai đặt trọn vẹn niềm tin nơi Ngài.

2/ Phúc Âm: Nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.

2.1/ So sánh Chorazin và Bethsaida với Tyre và Sidon: Bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: "Khốn cho ngươi, hỡi Chorazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại TyreSidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi."

(1) Chorazin và Bethsaida: Chorazin được các nhà khảo cổ đồng nhất với thành Kerazeh hiện đại, cách xa Capernaum chừng 2.5 dặm về phía Bắc. Bethsaida là một làng của vùng Galilee, nằm về phía Tây của hồ Tiberias, trong "giải đất của Gennesaret." Bethsaida là quê hương của Peter, Andrew và Philip; và là chỗ Chúa Giêsu thường xuyên lui tới. Hai phép lạ Chúa Giêsu làm được kể chi tiết là phép lạ Chúa chữa người mù tại Bethsaida (Mk 8:22) và phép lạ nuôi 5,000 người ăn tại Bethsaida (Lk 9:10-17). Ngoài ra, Luca cũng tường thuật việc Chúa Giêsu dạy dỗ, và chữa lành nhiều người tại đây.

(2) Tyre và Sidon: là hai hải cảng thương mại lớn của người Phoenecia (Lebanon ngày nay), nằm dọc theo bờ biển Mediterranean. Tyre nằm khoảng 23 dặm về phía Bắc của Arco, và cách Sidon khoảng 20 dặm về phía Nam. Chúa Giêsu rất ít khi rao giảng ngoài lãnh thổ của Palestine, và các thánh ký chỉ tường thuật một lần Chúa đến vùng Tyre và Sidon, khi một người đàn bà Canaan nài xin Ngài cứu con gái bà khỏi bị quỉ ám. Chúa Giêsu thử thách đức tin của bà cách trầm trọng: "Không nên lấy lương thực của con cái mà vứt cho chó" (Mt 15:21); trước khi chữa lành con gái của bà.

2.2/ So sánh Capernaum với Sodom: "Còn ngươi nữa, hỡi Capernaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Sodom còn được xử khoan hồng hơn các ngươi."

(1) Capernaum: có thể nói là "thành của Chúa Giêsu" vì Ngài thường xuyên lui tới dạy dỗ và làm phép lạ tại đây. Gioan tường thuật Chúa làm phép lạ đầu tiên cho nước hóa thành rượu tại tiệc cưới Cana (Jn 2:12) và chữa lành con trai của một quan chức (Jn 4:46). Matthew tường thuật phép lạ Chúa chữa đầy tớ của viên Đại Đội Trưởng Rôma (Mt 8:5). Marcô tường thuật Chúa chữa người bại liệt được thòng xuống từ mái nhà (Mk 2:1). Luca tường thuật Chúa chữa người bị quỉ ám (Lk 9:33). Marcô tường thuật Chúa giảng trong hội đường Capernaum (Mk 1:21) và Gioan ghi lại rõ ràng: diễn từ về BT Thánh Thể xảy ra sau phép lạ hóa bánh nuôi 5,000 người và phản ứng của dân chúng cũng xảy ra tại đây (Jn 6).

(2) Sodom: Chúng ta biết đến thành phố này trong Sách Sáng Thế khi Thiên Chúa khiến lửa từ trời thiêu rụi thành phố này vì những tội tày trời họ xúc phạm đến Ngài, nhất là tội thác loạn tình dục như tên thành được gọi (Gen 18:16-33, 19:1-29). Thành phố này nằm đối diện với Zoar, về phía SW của Biển Chết.

Trong 3 năm rao giảng của Chúa Giêsu, Ngài dùng nhiều thời gian cho việc rao giảng chung quang vùng Biển Hồ, rất ít khi Ngài đi ra khỏi Galilee và Jerusalem. Vì thế, các thành của Dân Ngoại như Tyre, Sidon, Sodom... hầu như không có cơ hội được nghe lời giảng hay chứng kiến các phép lạ người làm.

Khi đưa ra sự so sánh giữa các thành phố, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh một điểm quan trọng: Ai được cho nhiều cơ hội để ăn năn, sẽ phải chịu sự phán xét nặng nề hơn. Bethsaida và Capernaum chắc chắn sẽ bị phán xét nặng nề hơn Tyre, Sidon, và Sodom.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Được hưởng đặc quyền nhiều không nhất thiết sẽ tin và yêu mến nhiều. Trái lại, như Chúa đã báo trước: không có tiên tri nào được yêu mến nơi xứ sở của mình.

- Được hưởng đặc quyền nhiều sẽ bị phán xét nặng hơn.

- Thách đố của chúng ta: Có quá nhiều cơ hội để biết Chúa có làm cho chúng ta yêu Chúa nhiều và vững vàng trong đức tin không?